Røst kommune har i likhet med mange andre kommuner satt av et kommunalt tilskudd til lag og foreninger som ønsker å være arrangør for markeringen av nasjonaldagen.

Tilskuddet er på kr. 20.000,-  i tillegg går overskuddet fra salget i sin helhet til arrangørene.

Vi håper noen har lyst til å bidra til en fin feiring for øyas befolkning og kommunen vil være behjelpelig med informasjon og sine erfaringer fra tidligere års arrangementer.

Søknadsfristen som var satt til 3.april utsettes til onsdag 11.april