Røst kommune starter i disse dager et prosjekt som handler om opplevelsesbasert næringsutvikling på Røst. Prosjektet skal se på muligheten for å bidra til et løft i reiselivet på øya gjennom opplevelsesbasert næring med utgangspunkt i øyas kulturarv. Prosjektet er et samarbeid mellom Røst kommune, Nordland fylke og Querini AS (næringslivet på Røst) og er i første omgang et prosjekt av halvannet års varighet med mulighet for forlengelse.

Målet er blant annet å styrke fellesskapet blant de allerede eksisterende reiselivsaktørene på Røst, og å kartlegge om det er grobunn for å satse på seriøst på reiseliv i fellesskap. Røst kommune ønsker med dette prosjektet å bidra til å skaffe øya en ekstra «næringsfot» å stå på i tillegg til fiskeri som naturlig nok er hovednæringen.

Det satses relativt lite på reiseliv på Røst i dag hvis vi sammenligner oss med resten av Lofoten hvor det er blitt en meget viktig næringsvei. Det meste av opplevelser turister kan ta med seg på i dag er knyttet til natur, fugl og fisk foruten noen få kulturelle arrangement. Målet er å satse på opplevelser knyttet til øyas kulturarv og da spesielt utvikle opplevelser knyttet til historien om Pietro Querini og de uheldige sjømenn fra Venezia som strandet på øya i 1432 samt historien om tørrfisken og dens sentrale plass i kommunen. Dette er ment å være et bidrag til å mangfoldiggjøre øya for tilreisende turister.

Et delmål er å bruke Querinioperaen som instrument til å bidra til steds- og samfunnsutvikling på Røst. Det har vært lagt ned en betydelig arbeidsinnsats i forbindelse med oppsetningene av operaen de siste årene og dette prosjektet skal se på om det er mulig å hente ut gevinst av det arbeidet.

I løpet av prosjektperioden skal det også utvikles og testes flere opplevelsesprodukter knyttet til Querini og tørrfiskens viktige rolle i samfunnet