Dette er et tilbud om offentlig tannhelsetjeneste og i hovedsak vil barn og unge bli prioritert.

Tannklinikken finner du i 2.etg på skolen og vil være betjent i følgende uker:

Uke 35 (27 - 30. august)
Uke 39 (24 - 27. september)
Uke 43 (22 - 25. oktober)
Uke 47 (19 - 22. november)

Geir Gramstad
Tlf 469 16 648