Via Querinissima på Røst er et samarbeidsprosjekt mellom Røst kommune, Bodø - Europeisk kulturhovedstad 2024 og Nordland fylkeskommune.

Prosjektet er en direkte spin off av Querinioperaen, en opera som forteller historien om de venezianske sjømenn som strandet på Røst i 1432, etter et dramatsik forlis utenfor Irland. Operaen ble urfremført i 2012 og har siden vært fremført ved to anlendinger i 2014 og 2018.

Pietro Querini, adelsmann og handelsmann av høy rang i Venezia, eide skipet som forliste, og var en av de 11 som overlevde det dramatiske forliset. Livbåten han satt i drev nordover med golfstrømmen, og havnet på mirakuløst vis på Røst en januardag i 1432. Da Querini returnerte til Venezia etter mange måneder sammen med folket på Røst, skrev han ned sine opplevelser i en detaljert beretning. Det samme gjorde to av mannskjapet, historien de gjenfortalte i etterknat, ble skrevet ned og er i dag av stor historisk betydning, de er en av veldig få detaljerte beskrivelser om livet langs kysten i middelalderen. 

Querinioperaen ligger til grunn for prosjektet, og Røst skal være en bidragsyter i realiseringen av Bodø2024.

Samarbeidet går konkret ut på å realisere Via Querinissima, en Europeisk kulturarvrute som skal strekke seg fra Røst til Venezia. Røst kommune har her ansvar for kulturell og kunstnerisk innholdsproduksjon i prosjektet og Nordland fylkeskommune har ansvar for videre arbeid med godkjenning av programmet Europeisk Kulturarvrute. Bodø2024 har det overordnede kunstneriske og koordinerende ansvaret for prosjektet. 

Querinioperaen er sentral i den kunstneriske innholdsproduksjonen, og det jobbes konkret med planer om fremføring av operaen i Venezia høsten 2023, under forutsetning av finansiering. 

I tillegg til kulturell og kunstnerisk produksjon, skal prosjektet sørge for deltakelse i kompetanse- og kapasitetsbyggende tiltak, som nettverksmøter, offentlige samtaler, kurs, konferanser o.l. Å dele kompetanse og relevante nettverk innad i samarbeidet er en viktig del av prosjektet.