Vurdering for læring og Ungdomstrinn i utvikling er en stor del av skolens kjernevirksomhet, og Røst skole ønsker å utvikle våre læreres kompetanse på området, samt sikre at eleven får en aktiv rolle i vurderingsarbeidet rundt sin egen læringsprosess. Vi ønsker å utvikle et systematisk og målrettet samarbeid om vurdering, samt være med på å utvikle gode modeller og samarbeidsformer for kompetanseutvikling på dette området.