• Annfrid Nilsen

  Annfrid Nilsen

  Servicemedarbeider Mobil: 975 45 728 Telefon: 76 05 05 01
 • Berit Leigland

  Leder Røst oppvekstsenter Mobil: 47768615 Telefon: 47768615
 • Elisabeth Mikalsen

  Elisabeth Mikalsen

  Ordfører Mobil: 911 87 233 Telefon: 76 05 05 05
 • Jill Andreassen

  Servicemedarbeider/kultursekretær Mobil: 41284155 Telefon: 76050502
 • Julie Benedicte Hansen

  Sekretær teknisk enhet Mobil: 936 71 367 Telefon: 760 50 512
 • Kine Elisabeth Jensen

  Avdelingsleder omsorg Mobil: 971 32 319 Telefon: 76 05 05 32
 • Kristian Stråmyr

  Kristian Stråmyr

  Stabsleder Telefon: 76 05 05 07
 • Lisa Mari Jørgensen

  Legesekretær Mobil: 934 98 828 Telefon: 76 05 05 40/12
 • Marlina Gutang

  Avdelingsleder renhold Mobil: 908 14 414 Telefon: 908 14 414
 • Martin Jensen

  Avdelingsleder teknisk uteavdeling Mobil: 991 07104
 • Oddfrid Mikalsen

  Lønns- og personalmedarbeider Mobil: 977 58 921 Telefon: 76 05 05 09
 • Ragnhild Ekrem

  Ragnhild Ekrem

  Styrer Røst barnehage Mobil: 412 92 688 Telefon: 760 50 525
 • Rannfrid Myran

  Enhetsleder helse og omsorg Telefon: 76 05 05 18
 • Tom Ragnar Pedersen

  Tom Ragnar Pedersen

  Teknisk sjef/brannsjef Mobil: 926 01 944 Telefon: 76 05 05 11
 • Vigdis Bolås

  Vigdis Bolås

  Kommunedirektør Telefon: 760 50 506

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)