Kontakt oss

HENVENDELSER OG SPØRSMÅL Kontakt Offentlig servicekontor (OSK) Åpningstid: Mandag til fredag 08.00 - 15.45. Besøksadresse: Rådhuset, Røstlandveien 37, 8064 Røst. Epost: postkasse@rost.kommune.no. Telefon: 76 05 05 00. NB. Bruk eDialog for sikker innlevering av post til Røst kommune.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117