Velg tjeneste

rådus

På menylinjen over finner du våre tjenester

  • Møteplaner

    kalender

    Møteplan for kommunestyret og formannskapet vedtas hvert halvår og legges så ut her. Møteinnkallinger og protokoller legges ut så snart de er produsert.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117