Stabsavdeling for service- og støttetjenester omfatter offentlig servicekontor, politisk sekretariat, felles/støttefunksjoner, kultur og idrett, forebyggende helsearbeid, husbankens støtteordninger, fritisdklubber m.m.

Stabsavdeling for service- og støttetjenester inkluderer stabsleder, to servicemedarbeidere, klubbleder og badevakt.

Enheten er en sentral plass i kommunens forvaltning, hvor publikum på en rask og effektiv måte skal få hjelp til å løse sine problemer og få svar på spørsmål.

I menylinjen til høyre finner du mer informasjon om enkelte av oppgavene som enheten har et spesielt ansvar for.