OSK
Røst offentlig servicekontor også kalt OSK, er det første du møter på når du kommer inn på rådhuset. Våre dyktige servicemedarbeidere har god oversikt over Røst kommune og kan gi informasjon og veiledning til alle som har behov for kommunale tjenester.
Hos oss kan du få hjelp og enkelt komme i kontakt med saksbehandler når det er behov.

Hva vi kan hjelpe deg med:

 • sentralbordtjeneste
 • utleie møterom
 • saksopplysning
 • salg av diverse lokale effekter, bøker og suvenirer
 • salg av bingoblokker og mottak av premiekrav for Radio Røst
 • kopiering
 • bostøtte - veiledning ved søknad, mottak, registrering og oppfølging
 • startlån - veiledning ved søknad, mottak, registrering og behandling
 • boligtilskudd til utbedring - veiledning ved søknad, mottak, registrering, behandling
 • boligtilskudd tilpassing - veiledning ved søknad, mottak, registrering, behandling
 • prisinformasjon om kommunale tjenester
 • spørsmål om kommunale fakturaer
 • kommunale søknadsskjemaer, veiledning til utfylling
 • kulturaktiviteter
 • utlån av musikkbingen
 • utleie svømmehallen
 • utleie klubblokaler
 • turistinformasjon
 • TT-kort
 • kunnskapsprøve etter serverings- og alkoholloven
 • gå- og sykkel kalender
 • veilede søkere vedrørende næringsfondet, , enkel etableringsveiledning
 • utdanningsstipend, utlysning, kontroll og behandling
 • informasjon om krisesenter, overgrep- og voldsmottak

Post og besøksadresse:
Røst rådhus, Røstlandveien 37, 8064 Røst.
E-post: postkasse@rost.kommune.no

Åpningstider:
1. mai til 1. september (sommertid) mandag - fredag kl 08:00 - 15:00
1. september til 1. mai (vintertid) mandag - fredag kl 08:00 - 15:45