Røst kommune har ledig 100 prosent fast stilling som økonomisjef. Økonomisjefen deltar i kommunedirektørens ledergruppe og er kommunedirektørens nærmeste medarbeider på økonomiområdet.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ha ansvar for å lede og koordinere det samlede budsjettet, regnskapet, analysere og rapportere på økonomi og finansområdet.
 • Sørge for økonomisk kontroll og styring.
 • Følge opp fag, økonomi og personal innenfor ansvarsområdet.
 • Veilede kommunens ledere i planlegging av ressursbruk og økonomisk måloppnåelse.
 • Bidra i arbeidet med digital transformasjon.
 • Delta aktivt i utviklingsarbeidet i kommunen.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høgere utdanning.
 • Erfaring med kommunal økonomi og virksomhet.
 • Kjennskap til relevante dataverktøy og systemer innen økonomiområdet.
 • Kjennskap til digitale transformasjonsprosesser.
 • Ledererfaring.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.

Røst kommune ser etter en økonomisjef som:

 • evner å være både strategisk og operativ.
 • er åpen, involverende og samarbeidsorientert.
 • er god på kommunikasjon og relasjonsbygging.
 • er resultat og utviklingsorientert.
 • har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.

Det vil bli lagt betydelig vekt på personlige egenskaper.

Vi tilbyr
en spennende stilling i en liten øykommune som har ryddig og god økonomistyring. Vi har glimt i øyet, stor takhøyde for sterke meninger, og hverdagen byr stadig på spenstige overraskelser. Gode pensjonsordninger. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 5. august 2024

Tiltredelse: Etter avtale

Kontaktpersoner: Kommunedirektør Vigdis Bolås, tlf. 907 44 719, og stabsleder Kristian Stråmyr, tlf. 959 24 454.

Søknad sendes postkasse@rost.kommune.no og må inneholde komplett CV med oversikt over utdanning og praksis. Skriv også gjerne noe om din motivasjon for å søke stillingen. Attester, vitnemål og referanser vil bli etterspurt ved behov. Attester, vitnemål og referanser vil bli etterspurt ved behov.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Røst kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.