Velkommen til Røst kommune!

Her finner du informasjon om kommunale tjenester, politikk, søknadsskjemaer og litt om lokalt næringsliv.

  • Eiendomsskatt 2021

    Eiendomsskattelistene for 2021 ligger nå ute til gjennomsyn.

    Eiendomsskatt for 2021 er nå skrevet ut, og skattelister med skattepliktige og fritatte eiendommer legges dermed ut til offentlig ettersyn.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117