Velkommen til Røst kommune!

Her finner du informasjon om kommunale tjenester, politikk, søknadsskjemaer og litt om lokalt næringsliv.

  • Stilling ledig som sykepleier

    Sykepleier

    Røst kommune har ledig 2 stillinger som sykepleier. Den ene stillingen er fagansvar hjemmetjenesten, 100%. Den andre stillingen er sykepleier på sykehjemmet 90%.

  • Gjenåpning for besøkende ved Røst helsesenter

    Sykehjem

    Nå åpner samfunnet rundt oss mer og mer opp. Så da begynner sykehjemmet forsiktig å åpne for besøk ved Røst helsesenter, vi starter med strenge rammer rundt besøket da de som bor på sykehjemmet er de mest sårbare personene. Men rammene rundt besøkene vil jevnlig bli vurdert og forandret.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117