Velkommen til Røst kommune!

Her finner du informasjon om kommunale tjenester, politikk, søknadsskjemaer og litt om lokalt næringsliv.

  • Ekstraordinære midler til Røst kommunes næringsfond

    NFK

    Utbruddet av Covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. Kommunal- og Moderniseringsdepartement har bevilget krisepakke til Nordland fylkeskommune i forbindelse med Covid-19. Krisepakken omfatter et nytt tilskudd øremerket kommunale næringsfond. Røst kommune har fått tildelt kr. 1 066 880,- kr i ekstramidler til kommunalt næringsfond.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117