Velkommen til Røst kommune!

Her finner du informasjon om kommunale tjenester, politikk, søknadsskjemaer og litt om lokalt næringsliv.

 • Ny utlysning - Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19

  .

  Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Søknadsfrist 25. oktober 2021

 • Informasjon fra legekontoret

  Syk appelsin

  Grunnet vikarmangel er det litt andre åpningstider neste uke. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte føre til.

 • Renholder 50 % engasjement

  Utsikt fra Vedøya mot Røstlandet, med Værøya og Lofotveggen i bakgrunnen. Foto: FYB, 2021

  Renholdsavdelingen har ansvaret for daglig renhold på følgende kommunale bygg: Røst barnehage, Røst skole, Røst helsesenter, Røst rådhus, Querinihallen, samt en ekstern kunde.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117