Velkommen til Røst kommune!

Vi har fått nye nettsider. Finner du ikke det du leter etter? Bruk kontaktskjema oppe til høyre.

 • Offentlig ettersyn - budsjett og økonomiplan 2020 - 2023

  Kort

  Røst formannskap har i møte 20.11.19, sak 19/025, vedtatt å legge forslag til budsjett og økonomiplan ut til offentlig ettersyn. Frist for å uttale seg er satt til 09.12.19. Røst kommunestyre vil sluttbehandle budsjett og økonomiplanen for 2020 - 2023 i møte 10.12.19.

 • Lærlinger i Røst kommune

  Ordfører ELisabeth Mikalsen og leder i FOKLO Sten Roger Sandnes

  Som et ledd i rekrutteringsarbeidet har et enstemmig kommunestyre vedtatt at lærlinger i Røst kommune etter første halvår skal få 75% av ordinær lønn i lærlingperioden. Helse og omsorgstjenesten har nå tatt inn to lærlinger, og til høsten vil også teknisk avdeling ta inn en lærling. FOKLO (flerfaglig opplæringskontor i Lofoten) og Røst kommune har inngått en lærlingavtale der FOKLO følger opp lærlingene og veileder kommunen i arbeidet med lærlinger.

 • Fagutdanning

  Foto Sten Roger Sandnes

  5 ansatte i omsorgstjenesten tar fagbrev. En som institusjonskokk og 4 som helsefagarbeidere. De avlegger teorieksamen førstkommende mandag. Praktisk eksamen blir på nyåret. Det er også andre ansatte i kommunen og noen i næringslivet som skal ta fagbrev i ulike fag. Vi ønsker dem alle lykke til med eksamen!

 

Tlf. 76 05 05 00

postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687

Kontonummer: 4500 78 75839

Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40

Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117