Turstiene er godt synlige og merket med små varder. Vi ber om at det tas hensyn til naturen og at de oppmerkede stiene brukes slik at man unngår unødvendig slitasje i marka. 

Naturreservatet er markert med grønt på kartet og her gjelder egne bestemmelser: http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1997-12-19-1370

Gammelkirka fra 1839 er plassert nord på øya og befinner du deg her i juni/juli ved midnatt kan du fange midnattsolen i vakre omgivelser.

God tur!