• Hva er Via Querinissima?

    Via Querinissima er et kunst- og kulturprosjekt som har til formål å knytte bånd mellom Nordland og Europa. Prosjektet er et samarbeid mellom Røst kommune, Bodø 2024 (europeisk kulturhovedstad) og Nordland fylkeskommune.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)