• Vikarer - Helse og omsorg

    Røst helsesenter

    Har du lyst å jobbe sammen med oss i Helse og omsorg på Røst? Vi har behov for vikarer og ønsker å knytte til oss en vikarbank. nå har vi blant annet behov for hjemmehjelp. Alle som ønsker å jobbe litt for eksempel studenter, pensjonister og assistenter er hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi trenger deg!

  • Om å søke jobb i Røst kommune

    Å være jobbsøker er en spennende og ofte tidkrevende prosess. Vi som arbeidsgiver er opptatt av at alle kandidater skal få vist frem sine kvalifikasjoner.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)