Karriere Nordland tilbyr:

  • Karriereveiledning 
  • Vurdering av voksenrett til videregående opplæring og realkompetansevurdering
  • Veiledning til CV- og søknadsskriving og jobbintervjutrening
  • Karrierekurs
  • Eksamensforberedende kurs

Les mer om Karriere Nordland her.