Nyhetsarkiv

 • Gjenåpning for besøkende ved Røst helsesenter

  Av Tom Ragnar Pedersen,
  Sykehjem

  Nå åpner samfunnet rundt oss mer og mer opp. Så da begynner sykehjemmet forsiktig å åpne for besøk ved Røst helsesenter, vi starter med strenge rammer rundt besøket da de som bor på sykehjemmet er de mest sårbare personene. Men rammene rundt besøkene vil jevnlig bli vurdert og forandret.

 • Vi søker ny rådmann

  Av Tom Ragnar Pedersen,
  Rita Jakobsen

  Øya som får det til! Vår rådmann går av med pensjon og vi søker hans etterfølger.

 • Stilling ledig som sykepleier

  Av Hanne Skjefstad,
  Sykepleier

  Røst kommune har ledig 2 stillinger som sykepleier. Den ene stillingen er fagansvar hjemmetjenesten, 100%. Den andre stillingen er sykepleier på sykehjemmet 90%.

 • Ryddeaksjon 2020

  Av Julie Benedicte Hansen,
  Søppel

  Da er våren her og igjen tid for den årlige ryddeaksjon.

Siste 6 måneder

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117