Nyhetsarkiv

 • Slamtømming 2021

  Av Julie Benedicte Hansen,
  Slamtømming

  Det vil bli utført slamtømming i uke 42-43.Eiendommer som er oppført med slamtømming 2021 vil få varsel på sms.

 • Kommunal kompensasjonsordning tildeling nr 4

  Av Regine Berglund,
  Kommunal kompensasjonsordning ny tildeling

  Kommunene har i 2021 fått tilført midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen. Totalt kr. 560 000 er fordelt til næringslivet på Røst gjennom tre utlysningsrunder. KMD har 11. oktober tildelt kr. 555 000 til en fjerde tildelingsrunde.

 • Status etter to år

  Av Elisabeth Mikalsen,
  Mot Vedøya

  Det har nå gått to år siden kommunevalget i 2019, og ordføreren har gjort opp status etter de to første årene

 • Markering av verdensdagen psykisk helse

  Av Kristian Stråmyr,
  Markering av verdensdagen psykisk helse

  Verdensdagen for psykisk helse 2021 skal belyse hvor verdifulle vi mennesker er for hverandre, og hvor viktig fellesskap og tilhørighet er for god psykisk helse. Årets kampanje oppfordrer derfor alle til å følge opp seg selv og hverandre, for å forebygge ensomhet og utenforskap. Vær oppmerksom. Vær til stede. #følgopp.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117