Nyhetsarkiv

 • St. Hansbål er lov!

  Av Tom Ragnar Pedersen,
  St. hansbål

  Det er lov å brenne St. Hansbål den 23. juni. Men husk at det er kun rent trevirke og papp/papir som er tillatt å brenne. Sjekk hva som er lov.

 • Ny renovasjonsbil

  Av Tom Ragnar Pedersen,
  Renovasjonsbil

  Røst kommune har kjøpt ny renovasjonsbil. Den nye bilen er en Volvo 2016-modell og har hatt sitt tidligere virke i Trøndelag. Bilen er nå klar for å betjene røstværingene. Gratulerer til alle.

 • Ledige lærerstillinger

  Av Tove Marlen Bortheim,
  Røst barne- og ungdomsskole

  Ledige lærerstillinger ved Røst barne- og ungdomsskole, skoleåret 2019-2020

 • Godkjente valglister til kommunevalget 2019

  Av Hilde-Beate Johansen,
  Logo valg

  Jfr.valgloven § 6-7 ligger nå godkjente lister ute til gjennomsyn her på kommunens hjemmeside og på rådhuset. Valgloven § 6-8 fastsetter adgang til å klage innen 7 dager etter offentliggjøring, for dem som mener valgstyret må omgjøre et vedtak. Departementet er klagemyndighet, dersom valgstyret ikke tar klagen til følge.

 

Tlf. 76 05 05 00

postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687

Kontonummer: 4500 78 75839

Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40

Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117