Nyhetsarkiv

 • Datakurs for eldre

  Av Kristian Stråmyr,
  Datakurs for eldre

  Røst kommune vil arrangere kurs i grunnleggende data-bruk for eldre. Du lærer å søke på internett, bruke nettbank, skrive dokumenter, sende e-post og mye mer.

 • Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19

  Av Regine Berglund,
  .

  Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Søknadsfrist 25. oktober 2021

 • UNGDOMS- OG JUNIORKLUBBEN HAVGAPET

  Av Kristian Stråmyr,
  Ungdomsklubben

  Klubben er et gratis fritidstilbud til barn og unge mellom 6 og 18 år inndelt i ulike aldersgrupper. Vi holder til i egne lokaler i underetasjen på Røst skole med kort vei til Querinihallen, kunstgressbane og lekeplass.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)