Nyhetsarkiv

 • GI INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN HER

  Av Kristian Stråmyr,
  Oversiktsbilde av Røstøyan i kveldssol.

  På vegne av Røst kommune varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 11-12 om oppstart av planarbeid for rullering av kommuneplanens arealdel inkludert sjøarealene for Røst kommune. Samtidig oversendes ferdig vedtatt planprogram, jf. plan- og bygningslovens § 11-13. Det inviteres også til å komme med innspill til arealendringer. Gi innspill til kommuneplanen og kystsoneplanen ved å følge linken nedenfor.

 • Røst folkebibliotek

  Av Kristian Stråmyr,
  Bøker om Querini og Røst

  Biblioteket holder til ved hovedinngangen ved Røst oppvekstsenter, Røstlandveien 35a.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)