Da slipper man å måtte reise hjem med uforrettet sak dersom personen ikke er tilgjengelig. Vi kan da forberede oss på aktuell sak, noe som sikrer rask og kvalitetssikret assistanse.

Kontaktinformasjonen til ansatte på rådhuset finner man på hjemmesiden til kommunen under «Ansatte».

Man kan også ringe sentralbordet om hjelp til å finne rett person på tlf. 76 05 05 00.

Husk at det er likevel mange tjenester som kan løses uten å besøke oss via personlig oppmøte. Via våre digitale løsninger kan vi veilede deg i mange søknadsprosesser. På denne måten sparer du tid når du skal søke tjenester hos oss.

Skulle du likevel ha behov for å møte oss på rådhuset, så må du avtale time med en saksbehandler på den avdelingen du vil besøke. Ring direkte til saksbehandler for å avtale time.