Nyhetsarkiv

 • Innbyggerforslag

  Av Kristian Stråmyr,
  Foto Romain Dancre på Unsplash

  Innbyggerforslag gir deg som innbygger i Røst kommune mulighet til å sette saker på den politiske dagsorden.

 • Eiendomsskatt 2020

  Av Kay Meløysund,
  Eiendomsskattelistene for 2020 ligger nå ute til offentlig gjennomsyn.

  Eiendomsskatt for 2020 er nå skrevet ut, og skattelister med skattepliktige og fritatte eiendommer legges dermed ut til offentlig ettersyn.

 • Bli en gründer på Røst? Har du nytte av å delta på et etablererkurs?

  Av Hilde Grimstad,
  .

  Start Opp Salten har gjennomført etablereropplæringer og kurssamlinger i mange år. Tilbakemeldingene fra deltakere er gode. Røst kommune har vært i kontakt med Start Opp Salten og deltar nå i samarbeidet. Det betyr at deltakere fra Røst kan få melde seg på kurs! Fristen er 2. oktober for kurset som går i høst, men du kan søke allerede nå.

 • Er du forberedt på kriser?

  Av Tom Ragnar Pedersen,
  Egen beredskap

  Vi har nettopp vært gjennom en krise med mangel på vann her på Røst og har fått en påminning om at samfunnet ikke alltid klarer å levere tjenester som forventet. Derfor er det viktig at alle har en egenberedskap for å kunne klare seg noen dager på egenhånd. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har tidligere sent ut en brosjyre til alle husstander hvor det er gitt klare tips og råd til den enkelte.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)