Nyhetsarkiv

 • Julehilsen

  Av Elisabeth Mikalsen,
  Elisabeth Mikalsen

  Ordføreren ønsker alle ei riktig god jul og et godt nytt år!

 • Oppdatert korona-informasjon 2021

  Av Kristian Stråmyr,
  Oppdatert korona-informasjon 2021

  Den kommunale kriseledelsen følger situasjonen nasjonalt og i regionen nøye og gjør fortløpende vurderinger.

 • Årets faglig leder 2021

  Av Elisabeth Mikalsen,
  Elisabeth Mikalsen og Arnhild Adolfsen

  Under en samling på Røst denne uken, ble avdelingsleder på Røst Helsesenter Arnhild Adolfsen tildelt prisen "Årets faglige leder" av ordfører Elisabeth Mikalsen.

 • Kommunal kompensasjonsordning del 4

  Av Regine Berglund,
  Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

  Kommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen, og Røst kommune har nå kr. 555.000 til fordeling. Søknadsfrist 22. november.

 • Status etter to år

  Av Elisabeth Mikalsen,
  Vedøya

  Det har nå gått to år siden kommunevalget i 2019, og ordføreren har gjort opp status etter de to første årene

 • Datakurs for eldre

  Av Kristian Stråmyr,
  Datakurs for eldre

  Røst kommune vil arrangere kurs i grunnleggende data-bruk for eldre. Du lærer å søke på internett, bruke nettbank, skrive dokumenter, sende e-post og mye mer.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)