Nyhetsarkiv

 • Ledig vikariat som badevakt

  Av Elisabeth Mikalsen,
  Svømmehall

  Røst kommune har ledig vikariat som badevakt i 10,7 % stilling fra 01.01.19

 • Strategisk næringsplan 2019-28 ute på høring

  Av Elisabeth Mikalsen,
  Kommunevåpen

  Kommunestyret vedtok planprogram for Strategisk næringsplan den 24.04.2018. Planprosessen har vært gjennomført slik den var planlagt. Dialogen med næringslivet har gjennomgående vært god, og innspill som er kommet i åpne møter og temamøter er tatt inn i planforslaget.

 • Atomberedskap i Røst kommune - utdeling av jodtabeletter

  Av Tom Ragnar Pedersen,
  Jodtabeletter

  Dersom det skulle skje en atomhendelse med utslipp av radioaktivitet er det viktigste rådet til befolkningen at de lytter til råd fra myndighetene. På nasjonalt nivå er det Statens strålevern og Kriseutvalget for atomberedskap som har ansvar for å informere innbyggerne i Norge. Fylkesmannen i Nordland og Røst kommune vil også kunne gå ut med informasjon.

Siste 6 måneder

 

Tlf. 76 05 05 00

postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687

Kontonummer: 4500 78 75839

Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40

Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117