Nyhetsarkiv

 • Eldredagen – 1. oktober

  Av Kristian Stråmyr,
  Eldredagen 2020

  Vi vil gjerne markere eldredagen med vårt tradisjonelle arrangement for de som er 60 år og oppover. Denne gangen vil vi være på Querini pub og restaurant og vi begynner kl. 12.30.

 • Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19

  Av Regine Berglund,
  Ekstraordinære midler til Røst kommunes næringsfond

  Utbruddet av Covid-19 har gitt økt arbeidsledighet og redusert økonomisk aktivitet. Kommunal- og Moderniseringsdepartement har bevilget krisepakke til Nordland fylkeskommune i forbindelse med Covid-19.

 • Digitalisering av fakturautsendelsen

  Av Kristian Stråmyr,
  Digital fakturautsending

  Røst kommune jobber i disse dager med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden av digital utsendelse. Dette for å lette arbeidet både for oss, og for dere som mottar fakturaer. Den nye formen for utsendelse resulterer også i en ny fakturablankett.

 • Legetjenesten

  Av Arnhild Adolfsen,

  Røst kommune har lege i vakt hele døgnet og tilbyr testing for koronavirus (covid-19)

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117