Nyhetsarkiv

 • Støttekontakt

  Av Kristian Stråmyr,
  Landskapsbilde av Røstøyan

  Røst kommune har behov for støttekontakter til barn, ungdom, voksne og eldre.

 • Planstrategi 2024 - 2027- høring

  Av Tom Ragnar Pedersen,
  Forside planstrategi

  Formannskapet har i møte 16.04.24 vedtatt at forslag til Røst kommunes planstrategi legges ut til høring. Høringsfrist er satt til 03.06.24.

 • Kulturmidler for Røst kommune

  Av ,
  Kultur

  Frist for å sende inn søknad om kulturmidler er forlenget til fredag 19. april. Midlene tildeles av Røst formannskap på førstkommende ordinære møte etter søknadsfristen.

 • Vel gjennomført UKM 2024

  Av Jill Andreassen,
  Utdeling av diplom til deltakerne.

  Det var UKM-forestilling torsdag 4. april på Querini, og disse gikk videre til fylkesmønstringen på Fauske lørdag 13. april.

 • Vil du være med på workshop?

  Av Regine Berglund,
  Kart er en viktig del av metodikken når seniorforskerne Unn Haukenes Holgersen og Julien Lebel forsker på transportutfordringer i Lofoten. Foto: Solveig Øye Bjørdal

  Vi trenger folk i alle aldergrupper fra 14 år og oppover. Workshopen blir på Querini pub og restaurant den 8.april Kl.17.00-20.00

Siste 6 måneder

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)