Nyhetsarkiv

 • Utdeling av jodtabletter på Røst

  Av Kjell-Arne Helgebostad,
  jodtabletter

  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle å ha jodtabletter hjemme. Ved en eventuell atomhendelse kan det komme en anbefaling om at barn og unge under 18 år, gravide og ammende bør ta jodtabletter. Røst kommune har beredskapslager av jodtabletter og vil dele ut til barn og unge gjennom skole og barnehage. Det er også mulig å få tabletter gratis fra legekontoret.

 • Eiendomsskatt 2022

  Av Kay Meløysund,
  Eiendomsskattelistene for 2021 ligger nå ute til gjennomsyn.

  Eiendomsskatt for 2022 er nå skrevet ut, og skattelister med skattepliktige og fritatte eiendommer legges dermed ut til offentlig ettersyn.

 • Koronavaksinasjon av barn og unge på Røst

  Av Kjell-Arne Helgebostad,
  Covid-19 virus

  Regjerningen har bestemt å åpne for koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer. Foresatte som ønsker vaksine for sine barn kan ta kontakt med helsesykepleier.

 • Kommunal kompensasjonsordning del 6 ny utlysning

  Av Regine Berglund,
  Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

  Kommunene har fått tilført nye midler fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til den kommunale kompensasjonsordningen del 6 (vår forrige utlysning var del 4) og Røst har nå kr. 283.000 til fordeling. På grunn av få søkere er det satt en ny søknadsfrist 14. mars. 

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)