Foresatte som ønsker koronavaksine for sine barn må ta kontakt på telefon  76 05 05 37 eller SMS til 47 67 89 75 for å avtale time. 

Barn mellom 5 og 11 får egne barnedoser av vaksinen, disse har nå kommet til Røst.  Alle over 12 år kan få voksendose.

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom. Følgende anbefalinger og tilbud om koronavaksine gjelder for barn og unge:

  • Barn og unge tilhørende årskull 2006-2009 (ungdomsskolen og siste år på barneskolen) som hittil kun har fått tilbud om én vaksinedose, kan vaksineres med andre vaksinedose dersom de og deres foresatte ønsker det. Anbefalt intervall mellom første og andre dose er 8-12 uker.
  • Barn i årskull 2016-2010, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år, kan vaksineres dersom de foresatte ønsker det. Folkehelseinstituttet mener at dette er mest aktuelt for:
    • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)
    • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
    • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon
  • Elever på videregående skole anbefales å ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig. De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.

Mer informasjon finnes på nettsidene til Folkehelseinstituttet.