Nyhetsarkiv

 • TETT PÅ - Ungdom i fokus 30.November

  Av Hilde-Beate Johansen,
  Logo Røst ungdomsråd

  Røst ungdomsråd kan stolt presentere en dag med fokus på forebyggende tiltak i forhold til rus og dette på oppdrag fra Røst kommune. Ungdomsrådet har jobbet med prosjektet i lang tid og har stort fokus på området. Rune Røbekk er sivilt ansatt i politiet og har jobbet med barn og ungdom i mange år. Han er blant annet knyttet til Felles ansvar, ungdomskontrakter, prosjektet Tett På og han vil sammen med 2 politistudenter være sammen med ungdommen denne dagen.

 • Strategisk næringsplan 2019-28 ute på høring

  Av Elisabeth Mikalsen,
  Kommunevåpen

  Kommunestyret vedtok planprogram for Strategisk næringsplan den 24.04.2018. Planprosessen har vært gjennomført slik den var planlagt. Dialogen med næringslivet har gjennomgående vært god, og innspill som er kommet i åpne møter og temamøter er tatt inn i planforslaget.

 • Atomberedskap i Røst kommune - utdeling av jodtabeletter

  Av Tom Ragnar Pedersen,
  Jodtabeletter

  Dersom det skulle skje en atomhendelse med utslipp av radioaktivitet er det viktigste rådet til befolkningen at de lytter til råd fra myndighetene. På nasjonalt nivå er det Statens strålevern og Kriseutvalget for atomberedskap som har ansvar for å informere innbyggerne i Norge. Fylkesmannen i Nordland og Røst kommune vil også kunne gå ut med informasjon.

 • Alexander Skadberg kommer til Røst

  Av Hilde-Beate Johansen,
  Alexander Skadberg

  I forlengelse av innsamlingsaksjonen til Kirkens bymisjon førstkommende søndag blir det mandag 22.oktober et arrangement med Alexander Skadberg på Røst, en ung foredragsholder som de siste fem årene har reist landet rundt for å snakke om psykisk helse - om rus, faresignaler og forebygging, mye basert på egne opplevelser i ungdommen. I tillegg til foredragsvirksomhet jobber Alexander i dag som miljøarbeider i barnevernstjenesten.

 

Tlf. 76 05 05 00

postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687

Kontonummer: 4500 78 75839

Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40

Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117