Nyhetsarkiv

 • Tilskudd til tiltak i utvalgt kulturlandskap (UKL) Røst

  Av Hilde-Beate Johansen,
  Fjøs omringet av grønt gress

  Tilskuddsmidlene til tiltak i UKL i Røst skal bidra til å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer. De kan også brukes til planlegging av tiltak, tilrettelegging for ferdsel, formidling og andre tiltak som fremmer formålet med ordningen. Tiltak som også kan bidra til næringsutvikling prioriteres. Alle tiltak skal gjennomføres i eller i tilknytning til det utvalgte kulturlandskapet.

 • Er du forberedt på kriser?

  Av Tom Ragnar Pedersen,
  Egen beredskap

  Vi har nettopp vært gjennom en krise med mangel på vann her på Røst og har fått en påminning om at samfunnet ikke alltid klarer å levere tjenester som forventet. Derfor er det viktig at alle har en egenberedskap for å kunne klare seg noen dager på egenhånd. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har tidligere sent ut en brosjyre til alle husstander hvor det er gitt klare tips og råd til den enkelte.

 • Faktura kommunale gebyrer/eiendomsskatt 1.kvartal 2019

  Av Hilde-Beate Johansen,

  Ved en feil har mange mottatt feil faktura i posten. Fakturaer med fakturadato 15.03.2019 kan kastes! Det vil komme ny faktura med fakturadato 18.03.2019 og dette er riktig faktura og skal betales. NB: Efaktura og autogiro har gått som normalt.

 • ØYMUSIKANT-ORDNINGEN RØST KOMMUNE

  Av Hilde-Beate Johansen,
  Øymusikanten logo

  Øymusikant-ordningen ble startet av Røst kommune høsten 2018 for å skape mer aktivitet rundt kulturlivet på Røst, - både i kommunal og privat regi. Øymusikanten skal være en samarbeidspartner for frivillige lag og foreninger samt søke samarbeid med eksisterende miljøer, institusjoner og enkeltpersoner.

 • Nytt oppvekstsenter

  Av Tom Ragnar Pedersen,
  Nytt oppvekstsenter

  Kommunestyret har vedtatt bygging av nytt oppvekstsenter. Det nye bygget planlegges ferdigstilt i 2020/21 og har en kostnadsramme på 46 mill kroner.

 

Tlf. 76 05 05 00

postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687

Kontonummer: 4500 78 75839

Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40

Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117