Nyhetsarkiv

 • Vikarer - Helse og omsorg

  Av Rannfrid Myran,
  Røst helsesenter

  Har du lyst å jobbe sammen med oss i Helse og omsorg på Røst? Vi har behov for vikarer og ønsker å knytte til oss en vikarbank. nå har vi blant annet behov for hjemmehjelp. Alle som ønsker å jobbe litt for eksempel studenter, pensjonister og assistenter er hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vi trenger deg!

 • Bufdir: Tilskudd til inkludering av barn og unge 2024

  Av Kristian Stråmyr,
  Bilde av to fargerike lekedrager som flyver i luften.

  Aktører på Røst kan søke om tilskudd fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) fra ordningen "tilskudd til inkludering av barn og unge". Søknader sendes direkte til Bufdir via søknadsportalen.

 • Teknisk feil - offentlig postjournal og møteportal

  Av Kristian Stråmyr,
  Røst

  Vi opplever en teknisk feil med offentlig postjournal og møteportalen, som medfører at dokumenter som vanligvis fulltekst-publiseres ikke kan lastes ned. Saken er meldt inn til leverandør. I mellomtiden kan publikum be om å få tilsendt dokumenter man ønsker innsyn i.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)