Nyhetsarkiv

 • ØYMUSIKANT-ORDNINGEN RØST KOMMUNE

  Av Hilde-Beate Johansen,
  Øymusikanten logo

  Øymusikant-ordningen ble startet av Røst kommune høsten 2018 for å skape mer aktivitet rundt kulturlivet på Røst, - både i kommunal og privat regi. Øymusikanten skal være en samarbeidspartner for frivillige lag og foreninger samt søke samarbeid med eksisterende miljøer, institusjoner og enkeltpersoner.

 • Nytt oppvekstsenter

  Av Tom Ragnar Pedersen,
  Nytt oppvekstsenter

  Kommunestyret har vedtatt bygging av nytt oppvekstsenter. Det nye bygget planlegges ferdigstilt i 2020/21 og har en kostnadsramme på 46 mill kroner.

 • Utlysning av kulturmidler 2019

  Av Hilde-Beate Johansen,
  Kultur

  Frist for søknad om kulturmidler er 1.april og midlene fordeles av Røst formannskap.

 • Røst Ungdomsråd (RUR) 2016-2018

  Av Hilde-Beate Johansen,
  Logo Røst ungdomsråd

  Røst Ungdomsråd (RUR) ble etablert i 2016 og består av 6 representanter. Ungdomsrådet har jobbet med mange saker, fått på plass vedtekter og lagd seg egen logo. De har deltatt på opplæring sammen med Bodø ungdomsråd og deltatt på ungdommens fylkesting. 1.desember 2018 arrangerte de for første gang årsmøte hvor alle barn og unge ble invitert til å delta. Rådet takker nå for seg og ønsker de nyvalgte styremedlemmene lykke til.

 • Samarbeidsavtale mellom Røst kommune og Nordland politidistrikt

  Av Hilde-Beate Johansen,
  Samarbeidsavtale Røst kommune og Nordland politidistrikt

  Det er i forbindelse med gjennomføring av nærpolitireformen og etablering av ny struktur for lensmanns- og politistasjonsdistrikt i Nordland politidistrikt, - det er bestemt at det skal inngås et mer forpliktende samarbeid mellom politi og den enkelte kommune. Det forebyggende arbeidet er det viktigste arbeidet vi kan gjøre for å forhindre kriminalitet og legge til rette for et trygt samfunn.

Siste 6 måneder

 

Tlf. 76 05 05 00

postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687

Kontonummer: 4500 78 75839

Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40

Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117