De grønne øyene har laget en video fra den første workshopen i Vågan: https://www.facebook.com/degronneoyene/videos/717209647249069

https://www.nordlandsforskning.no/nb/news/2024/kartlegger-transportutfordringene-og-reisevanene-til-innbyggere-i-lofoten

Workshopen er en del av arbeidet i prosjektet ‘Utredning av tilbud og behov for mobilitets- og transportløsninger i Lofoten: Et forprosjekt’ , som gjennomføres av Nordlandsforskning i samarbeid med Lofoten de grønne øyene og Lofotkommunene. Prosjektet er finansiert av Regional Forskningsfond Nordland og skal avsluttes i høst.

Prosjektet ønsker særlig å se på eksisterende mobilitets- og transport tilbud og samfunnsmessige behov og utfordringer opp mot dette; Hvordan kommer vi oss rundt i Lofoten og videre? Hva fungerer? Og hva kan bli bedre?

Gjennom workshopen ønsker vi å kartlegge utfordringer, behov og muligheter opp mot transport, infrastruktur og mobilitet i Lofoten. Dette gjør vi gjennom å innhente erfaringer og reisevaner fra først og fremst innbyggerne, dernest lokale beslutningstakere og offentlige/private næringsaktører i hver kommune.

Det vil være rundt 10-12 deltakere, og vi kommer i workshopen til å dele dere inn i 3-4 grupper, hvor hver gruppe får utdelt et stort kart over kommunene og et annet kart over hele Nordland (og videre) som Nordlandsforskning har utarbeidet. Her skal dere få tegne på kart, skrive på lapper og være kreative og aktive deltakere inn, med god støtte fra hverandre, samt veiledning fra Nordlandsforskning sitt team.

Workshopen blir en bra anledning til å formidle om eksisterende utfordringer, reflektere om sine reisevaner, sette lys på lokale behov i hver kommune, samt diskutere om ønskelig utvikling av transport tilbud og infrastruktur fremover.

Meld deg på her hvis du vil delta på Worshoppen: https://forms.office.com/e/5ddFuzdqrM