Kulturmidlene gis i støtte til arrangementer/kulturtiltak for organisasjoner/enkeltpersoner hjemmehørende i Røst kommune. Støtten skal gå til allment kulturarbeid, idrett og friluftsliv, øvrige kulturformål og det er satt en øvre grense på kr. 20 000,- pr arrangement/tiltak/prosjekt.

Retningslinjer ligger vedlagt til høyre og her finner du søknadsskjemaet.

Nye rutiner i forbindelse med kulturmiddelsøknader til Røst kommune

Opprett ny søknad

Fra og med 2021 har Røst kommune tatt i bruk Regionalforvaltning i forbindelse med innsending av kulturmiddelsøknader. Regionalforvaltning er et fagsystem spesielt tilrettelagt for tilskuddsforvaltning. Slik sender du inn søknader til kommunen digitalt:

  • Logg deg inn ved å lage deg et passord og brukernavn og skriv inn kontrollkode
  • Trykk på «Ny søknad» i venstre kolonne
  • Velg fylket «Nordland»
  • Velg støtteordning «Kulturmidler Røst kommune»
  • Skriv inn tittelen på søknaden din i rubrikken «Søknadstittel»
  • Trykk på «Opprett ny søknad»
  • Fyll inn all obligatorisk informasjon i skjemaet – husk å trykke «Lagre og neste» mellom hver utfylt side
  • Ikke glem å laste opp alle vedlegg - det er påkrevd at organisasjoner leverer fjorårets regnskap og årsmelding
  • Husk å trykke på «Send inn søknad» når du er ferdig med søknaden

 

Kontaktperson for ordningen:

Kristian Stråmyr

Stabsleder

Telefon: 76 05 05 07

Kristian.stramyr@rost.kommune.no

________________________________________________

For teknisk bistand kontakt:

Offentlig servicekontor (OSK)

Telefon: 76 05 05 00

postkasse@rost.kommune.no