Kommunestyret har med 10 mot 1 stemme vedtatt å bygge nytt oppvekstsenter. Bygget skal inneholde skole, barnehage, bibliotek og tannklinikk.

Det har vært en lang prosess med bred medvirkning fra administrasjon, ansatte, elever og foreldre. Resultatet er et forprosjekt som har avklart arealbehov og imøtekommet fremtidige krav. Kostnadsrammen er på 46 mill kroner og skal finansieres med låneopptak og bruk av fond.

Nå starter detaljprosjektering og etterhvert anbudsutlysninger.