Prisen til "Årets faglig leder 2021" er innstiftet av TENK Lofoten og tildeles personer som over tid framstår som en fremragende ambassadør for fagopplæring, og som er en god rollemodell for lærlingen.

Det innebærer at vedkommende har kunnskaper til å både vise, forklare og begrunne ulike sider ved fagutøvelse og evner å skape et godt arbeids- og læringsmiljø for bedriftens lærlinger.

Om årets prisvinner sier styret i TENK Lofoten:

hun har vært en av de viktigste pådriverne for Røst kommune sin satsing på utdanning av fagarbeidere.

Hun har over flere år hatt det faglige ansvaret for lærlingene i helsefag og fremstår som en veileder som ser hele mennesket og gjennom sitt brennende engasjement bistår den enkelte lærling på sin vei til fagbrev.

Prisen består av et diplom og et pengebeløp som prisvinneren skal bruke til faglig oppdatering.

Ordfører Elisabeth Mikalsen synes det er stor stas at denne prisen gikk til en av våre dyktige ansatte på Røst. Det var både en glede og ære å få overrekke prisen til Arnhild!
Gratulerer så mye!