Prosjektet er en videreføring av Querinioperaen som forteller historien om de venezianske sjømennene som strandet på Røst i 1432, etter et dramatisk forlis. Operaen ble urfremført i 2012 og har siden vært fremført ved to anlendinger i 2014 og 2018. Les mer om Querinis beretning og operaen her 

Da Pietro Querini returnerte til Venezia etter mange måneder sammen med folket på Røst, skrev han ned sine opplevelser i en detaljert beretning. Det samme gjorde to av mannskapet. Disse beretningen har  i dag stor historisk betydning, de er en av veldig få detaljerte beskrivelser om livet langs kysten i middelalderen. 

Konkret vil prosjektet Via Querinissima skape en  europeisk kulturarvrute som skal strekke seg fra Røst til Venezia. Røst kommune har ansvar for kulturell og kunstnerisk innholdsproduksjon Nordland fylkeskommune har ansvar for videre arbeid med godkjenning av prosjektet som europeisk kulturarvrute. Bodø 2024 har det overordnede kunstneriske og koordinerende ansvaret for prosjektet. 

Querinioperaen skal bidra i 2024 når Bodø skal være europeisk kulturhovedstad. Det jobbes med planer om fremføring av operaen i Venezia høsten 2023, under forutsetning av finansiering. 

I tillegg til kulturell og kunstnerisk produksjon, skal prosjektet sørge for deltakelse i kompetanse- og kapasitetsbyggende tiltak, som nettverksmøter, offentlige samtaler, kurs, konferanser og så videre. Målet er å skape og kompetanse og relevante nettverk.