Disse produserer hovedsakelig tørrfisk og saltfisk som eksporteres til hele verden. Et veldig viktig marked for tørrfisken er Italia, og det er derfor sterke kulturelle og næringsmessige bånd mellom Røst og akkurat dette middelhavslandet.

Du finner lenker til de største næringsaktørene på Røst i menyen til høyre. Røst kommune tar ikke ansvar for innholdet på disse sidene.