Ansvarsområder for teknisk enhet:
Vann, avløp, renovasjon, miljøstasjon, havn, brann og beredskap, landbruk, kommunale bygg, renhold, vaktmestertjenester, byggesak og regulering, oppmåling/eiendom

I tillegg har enheten delegert myndighet etter bl.a. plan- og bygningsloven, forurensningsloven, brann- og eksplosjonsvernloven, havne- og farvannsloven.