Røst kommune har en egnen renovasjonsordning for private husstander. Det samles inn jevnlig avfall fra abonnentene etter egen tømmefrekvens, se tømmekalender. Avfallsdunkene skal settes frem til kjørbar vei på de aktuelle tømmedagene.

Hver husstand har tre avfallsdunker med restavfall, mat/våtorganisk avfall og papp/papir.

Ønsker man å sette ut mer avfall enn hva som går i avfallsboken kan man sette ut ekstra sekk som er merket med en forhåndskjøpt klistermerke. Det koster kr. 150 pr ekstra sekk.