Røst kommuen har avtale med Bodø kommune vedrørende landbrukskontortjenester.

Ta kontakt med servicetorget på Røst rådhus, tlf 76050500 eller www.postkasse@rost.kommune.no  for mer informasjon.