Helse og omsorg omfatter: Sykehjem, hjemmetjeneste, omsorgsboliger, legekontor, helsestasjon, psykiatri, fysioterapi og barnevern.