Dersom du har rett til langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet, har du rett på å få utarbeidet individuell plan. Planen skal sikre at det til enhver tid er noen som har ansvaret for å koordinering og oppfølging. Vi oppfordrer deg som bruker til å delta aktivt i å beskrive dine behov for tjenester og hvilke ønsker og mål du har.

Har du behov for tjenester både fra kommunen og spesialtjenesten(staten), har disse plikt til å samarbeide om å utarbeide en plan.

Du eller dine pårørende kan ta initiativ til å få laget individuell plan, men hovedansvaret for utarbeidelsen ligger i hjelpeapparatet. Det vil bli oppnenvt en koordinator i samarbeid med deg som har hovedansvaret for utarbeidelse.