Barnevernet har kontortid på Røst 1 eller 2 dager ca hver annen uke, eller ved behov. De har kontor på Rådhuset.

Kontordager på Røst Høst 2017

Uke 33:     15.-17. august

Uke 35:     30.-31. august

Uke 37:     13. september (mulig også 12.)

Uke 39:     27.-28. september

Uke 42:     18.-19. oktober

Gjør oppmerksom på at kontordagene kan bli endret.

Kontaktpersoner:

Maren Finstad tlf 90 52 48 95

Epost: maren.finstad@bodo.kommune.no

Bjørg Hansen Tlf 95 87 22 09

Epost: bjorg.hansen@bodo.kommune.no

Postadresse:

Barneverntjenesten Bodø kommune

Postboks 903

8001 Bodø

Besøksadresse i Bodø:

Dronningens gate 15

Tlf: 75 55 55 40

Vakttelefon: 95 07 93 42

Epost: barnevernet@bodo.kommune.no

Kontortider på Røst våren 2017

20. april

9. mai

23.mai

Telefontider barnevernvakta i Bodø :

Mandag - torsdag:0800-2000, etter kl 2000 kontakt via

Salten politidistrikt 75  54 58 00

Fredag:                   0800-2200, etter kl 2200 kontakt via

Salten politidistrikt 75 54 58 00

Lørdag:                   1430-2200, etter kl 2200 ta kontakt via

Salten politidistrikt 75 55 58 00

Søndag:                  Ta kontakt via Nordland politidistrikt 75 54 58 00

Høytider:               Ta kontakt via Nordland politidistrikt 75 54 58 00

Alarmtelefon for barn og unge 116 111

Mer informasjon om barnevernet finner du på barnevernets hjemmesider.