Barnevernet har kontortid på Røst 1 eller 2 dager ca hver annen uke, eller ved behov. Barnevernet har eget kontor på rådhuset, Røstlandveien 37.

Kontaktpersoner:
Maren Finstad tlf 90 52 48 95

E-post: maren.finstad@bodo.kommune.no

Bjørg Hansen Tlf 95 87 22 09
E-post: bjorg.hansen@bodo.kommune.no

Maren og Bjørg er også tilgjengelig på telefon utenom planlagte kontordager.

Postadresse:
Barneverntjenesten Bodø kommune
Postboks 903
8001 Bodø

Besøksadresse i Bodø
Storgata 29

Tlf: 75 55 55 40
Vakttelefon: 95 07 93 42

E-post: barnevernet@bodo.kommune.no

Telefontider barnevernvakta i Bodø :
Barnevernvakta for Bodø, Røst, Værøy, Gildeskål, Hamarøy, Rødøy og Steigen er tilgjengelig på 
telefon 950 79 342 

For akutte henvendelser, ring 995 41 500 (døgnåpen) 

Alarmtelefon for barn og unge 116 111

Mer informasjon om barnevernet finner du på barnevernets hjemmesider.

Ta gjerne kontakt med servicekontoret, Røst rådhus - tlf 76050500 hvis du har spørsmål.