Barnevernet har kontortid på Røst 1 eller 2 dager ca hver annen uke, eller ved behov. De har kontor på Rådhuset.

Kontordager på Røst vår 2017

15. februar

9. mars

22. og 23. mars

20. april

9. mai

23.mai

Gjør oppmerksom på at kontordagene kan bli endret.

Kontaktpersoner:

Maren Finstad tlf 90 52 48 95

Epost: maren.finstad@bodo.kommune.no

Bjørg Hansen Tlf 95 87 22 09

Epost: bjorg.hansen@bodo.kommune.no

Postadresse:

Barneverntjenesten Bodø kommune

Postboks 903

8001 Bodø

Besøksadresse i Bodø:

Dronningens gate 15

Tlf: 75 55 55 40

Vakttelefon: 95 07 93 42

Epost: barnevernet@bodo.kommune.no

Kontortider på Røst våren 2017

20. april

9. mai

23.mai

Telefontider barnevernvakta i Bodø :

Mandag - torsdag:0800-2000, etter kl 2000 kontakt via

Salten politidistrikt 75  54 58 00

Fredag:                   0800-2200, etter kl 2200 kontakt via

Salten politidistrikt 75 54 58 00

Lørdag:                   1430-2200, etter kl 2200 ta kontakt via

Salten politidistrikt 75 55 58 00

Søndag:                  Ta kontakt via Nordland politidistrikt 75 54 58 00

Høytider:               Ta kontakt via Nordland politidistrikt 75 54 58 00

Alarmtelefon for barn og unge 116 111

Mer informasjon om barnevernet finner du på barnevernets hjemmesider.