Ansatt: Psykiatrisk sykepleier Sissel Isaksen

Kontortid: Annenhver uke fra 0800-1500.

Kontoret har åpent følgende uker:

Uke 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45-47-49-51

* Stengt alle røde dager.

* Ved ferie, kurs,møter eller sykdom blir det hengt oppslag på døra.

 

Kontoret finnes ved legekontoret på helsesenteret.

Telefon:      76 05 05 35 / 91 39 25 95

Dersom du trenger noen å prate med, ta gjerne kontakt, henvendelsen kan være pr brev, telefon eller ved å oppsøke kontoret. På bakgrunn av henvendelsen avtales et hjemmebesøk eller samtale på kontoret. Etter samtalen tas det stilling til hvilket samarbeid som skal etableres. Ser vi sammen at andre kan bidra med nyttig hjelp, tas det i forståelse med den enkelte iniativ til å opprette kontakt med det øvrige hjelpeapparat.

Henvendelsen kan komme direkte fra deg, fra pårørende, eller fra instanser som lege, sykehus, NAV med flere.

Pykiatrien arrangerer treff på omsorgsstua hver onsdag. Dette er tilbud  til alle voksne.  Sosialt samvær med kaffe, trim og bingo, eller bare for å treffes og slå av en prat. Dette er også et tilbud til hjemmeboende demente

Tjenesten er gratis.