Åpningstider - tirsdag onsdag torsdag 08- 1530 

Tilbud om oppfølging og samtaler til deg som har en psykisk lidelse er i en livskrise eller har rusutfordringer. Oppfølgingen kan foregå hjemme hos deg, på kontoret eller et annet egnet sted. 

Tjenesten vil ta utgangspunkt i hva som er viktig for deg, dine mål og verdier. For at du skal få en bedre livskvalitet og en meningsfull hverdag til tross for dine psykiske plager eller rusutfordringer. 

Fokus ligger på å fremme verdier som håp, mestring, mening, respekt og selvstendiggjøring i din hverdag.

Tjenesten kan f. eks inneholde 

Endring av døgnrytme.
Deltakelse på møter. 
Angstmestring. 
Hjelp til mestring av tvangstanker /handlinger.
Hjelp til rusutfordringer. 

Oppfølgingen gis av - Psykiatrisk vernepleier. 
Henvendelsen kan komme direkte fra deg , pårørende eller andre instanser i hjelpeapparatet.
Telefon 91392595
Tjenesten er et lavtersketilbud og er gratis.