Ansatt: Psykiatrisk sykepleier

Kontortid: Kontortid skal fra 01.04.2021 være tirsdag og onsdag kl. 08.30 - 15.00.

* Ved ferie, kurs,møter eller sykdom blir det hengt oppslag på døra.

Kontoret finnes ved legekontoret på helsesenteret.

Telefon:      76 05 05 35 / 91 39 25 95

Dersom du trenger noen å prate med, ta gjerne kontakt henvendelsen kan være pr brev, telefon eller ved å oppsøke kontoret. På bakgrunn av henvendelsen avtales et hjemmebesøk eller samtale på kontoret. Etter samtalen tas det stilling til hvilket samarbeid som skal etableres. Ser vi sammen at andre kan bidra med nyttig hjelp, tas det i forståelse med den enkelte iniativ til å opprette kontakt med det øvrige hjelpeapparatet.

Henvendelsen kan komme direkte fra deg, fra pårørende, eller fra instanser som lege, sykehus, NAV med flere.

Tjenesten er gratis.