Røst kommune har driftsavtaler med fysioterapeuter i Bodø som besøker Røst hver tirsdag og onsdag. Det er fullt mulig å bestille timer til fysioterapi uten henvisning fra lege, med samme egenandel. Fysioterapitjenestens takster for egenandel

Fysioterapeutene er også behjelpelige med å tilrettelegge treningsprogram og veilede i treningsstudioet i samme lokale. 

Fysioterapitjenesten har lokaler i Querinihallen, Røstlandveien 35 (ved siden av rådhuset) med lyse lokaler i første etasje rett ved inngangsdøra. 

Turnusplaner for hvilke fysioterapeuter som er her når finner du i menyen til høyre.

Telefonnummer:                                                                                                                                   

Tom Jimmy Hanssen  tlf 970 72 559            e-post      tomjhanssen@hotmail.com                   
Renate Bugge tlf 416 69 419                        e-post      renate_bugge@hotmail.com
Morten Solstad tlf 909 79 802                      e-post       solstadmorten@gmail.com