Stabsenheten i Røst kommune inkluderer rådmannskontoret og økonomiavdelingen, som til sammen har tre ansatte.

Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen, og har det overordnede ansvaret for den daglige driften og for å gjennomføre kommunestyrets vedtak. Økonomiavdelingen inkluderer økonomisjef og lønn- og personalmedarbeider, som har ansvaret for sentrale stabsfunksjoner som økonomistyring, budsjett, regnskap, lønn/personal og fakturering. Økonomiavdelingen er også eiendomsskattekontor sammen med enhetslederkontoret for teknisk enhet.

I menylinjen til høyre finner du mer informasjon om enkelte av oppgavene som stabsenheten har et spesielt ansvar for.