Den kommunale skatteoppkreveren har ansvar for innkreving av inntekts- og formuesskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift, føring av skatteregnskapet samt gjennomføring av arbeidsgiverkontroller. Når det gjelder beregning og fastsetting av skatt er dette Skatteetatens ansvar, og henvendelser knyttet til dette må gjøres direkte til Skatteetaten (www.skatteetaten.no).

Skatte- og avgiftsinnkreving og skatteregnskap ivaretas fra 1.1.2017 av kemneren i Bodø, mens arbeidsgiverkontrollene utføres av Salten Interkommunale Regnskapskontroll (SIRK) med hovedkontor på Fauske.

Mer informasjon knyttet til skatte- og avgiftsinnkreving finnes på hjemmesidene til kemneren i Bodø. Kemneren i Bodø kan også nås på e-post ekspedisjon.kemner@bodo.kommune.no eller telefon 75 55 50 00.

Merk at kontonummer for alle innbetalinger til skatteoppkreveren i Røst er 6345.06.18561