Eiendomsskatt ble innført i Røst kommune fra 1.1.2013 for verker og bruk, og fra 1.1.2014 for alle andre eiendommer. Skattesatsen og bunnfradraget har vært uendret siden 2014.

Eiendomsskattesatsen er 4 ‰ på alle typer eiendommer. Eiendommer med boenheter har et bunnfradrag på kr 10 000. Eiendomsskatten faktureres fire ganger i året sammen med andre kommunale avgifter.

I dokumentene til høyre finner du mer informasjon om eiendomsskatten i Røst kommune. Utskriving av eiendomsskatt er hjemlet i eiendomsskatteloven. Mer informasjon om enkelteiendommer kan du finne i Kartverkets database, men vær oppmerksom på mulige feil og fiktive grenselinjer.

Har du flere spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med eiendomsskattekontoret på e-post eiendomsskatt@rost.kommune.no.