Kontaktinformasjon:

Telefon 75406580 – Konfliktrådet avd. Bodø – salten@konfliktraadet.no

 

Christina Aas, ungdomskoordinator,           tlf. 95 99 50 78               Christina.Aas@konfliktraadet.no

Anita Finsveen, ungdomskoordinator,        tlf. 97 16 78 15               Anita.Finsveen@konfliktraadet.no

Thomas Bjørnerud , rådgiver,                       tlf. 91 13 16 12               Thomas.Bjørnerud@konfliktraadet.no

Mona L. Hammerfjeld, leder                         tlf. 97 51 33 36               Mona.Hammerfjeld@konfliktraadet.no