Hvis du ønsker informasjon om hvilke krav inkassoseksjonen i Bodø har til innfordring kan du ta direkte kontakt med denne:

Besøksadresse: Dronningens gate 14 (2. etasje)
Postadresse: Postboks 423, 8001  BODØ
Telefon: 75 55 50 00 (sentralbord)
Telefon: 75 55 51 49 (fagansvarlig inkassoseksjon)
E-post: ekspedisjon.kemner@bodo.kommune.no
Kontortid: 08:00 - 15:30
Bankkonto for innbetaling av krav fra inkassoseksjonen: 4509.30.01358

 

Inkassoseksjonen står for innfordring av: 

  • Kommunale eiendomsgebyr (eiendomsskatt, vann-, avløps-, renovasjons- og feieavgift)
  • Diverse gebyrer/avgifter fra teknisk avdeling
  • Kommunale barnehage- og SFO-regninger (skolefritidsordningen)
  • Kommunale husleiekrav
  • Kommunale regninger fra helse- og sosialtjenesten
  • I tillegg en del kommunale krav av mer tilfeldig art

Dersom det er spørsmål eller innvendinger vedrørende grunnlaget i fakturaen, må man henvende seg til den avdeling i Røst kommune hvor kravet er oppstått.

Merk at alle regninger fra Røst kommune har forfallsdato den 20. i hver måned.

Dersom du ikke betaler fakturaen du har mottatt fra Røst kommune ved forfall, vil kravet bli flyttet til inkassoseksjonen i Bodø kommune og du vil motta purring eller inkassovarsel med nytt kontonummer 4509.30.01358 fra kemnerens inkassoseksjon. Det påløper nå purregebyr og forsinkelsesrente.

Ved fortsatt utelatt betaling vil saken bli innfordret gjennom inkassoseksjonen etter fastsatte lover og forskrifter. Dette kan blant annet innebære:

  • tvangssalg av eiendommer (komm.avgifter/eiendomsskatt har legalpant i eiendommene)
  • oppsigelse av barnehage-/SFO-plass
  • tvangsfravikelse fra eiendom (forfalt husleie)
  • betalingsanmerkning m.m.

En rettslig inkasso vil i tillegg medføre rettsgebyrer som fordyrer saken ytterligere.

Dersom kravet er til innfordring ved inkassoseksjonen er det viktig å benytte den betalingsblanketten du har mottatt. Dette sikrer rask og sikker behandling av betalingen. Overhold betalingsfristen, så slipper du flere renter og omkostninger. Ved annen betaling – husk saksnummer, eventuelt fakturanummer.

Vi oppfordrer alle som har betalingsproblemer til å ta kontakt så tidlig som mulig, slik at vi sammen kan finne en løsning. Kontakt oss gjennom Bodø kommunes servicetorg, telefon 75 55 50 00.