Enheten for Oppvekst omfatter disse områdene:
Skole, barnehage, bibliotek, SFO, kulturskole og voksenopplæring.

I menylinjen til høyre finner du mer informasjon om enkelte av oppgavene som oppvekstenheten har et spesielt ansvar for.