I menylinjen til høyre finner du mer informasjon om enkelte av oppgavene som oppvekstenheten har et spesielt ansvar for.