1. trinn går alene, 2. og 3. trinn går sammen, 4. og 5. trinn går sammen, 6. og 7. trinn går sammen, 8., 9. og 10. trinn går sammen.

Per i dag har skolen 51 elever + 2 gjesteelever.

Skolen har inspektør i 50% administrativ stilling og  tilsammen 11 lærere i hel og deltidsstillinger. 

Røst skole skal:

  • fremme ansvarsbevissthet, motivasjon og faglig dyktighet
  • vareta trygghet, trivsel og tilhørighet for alle
  • være en naturlig del av lokalsamfunnet

 

På Røst skole skal vi:

  • jobbe med opplegg mot mobbing
  • jobbe aktivt med lesing og skriving i alle fag
  • ha fokus på høflighet