1.-2. trinn går sammen, 3. og 4. trinn går sammen, 5. og 6. trinn går sammen, 7. trinn går alene, 8. og 9. trinn går sammen, 10. trinn går alene.

Per i dag har skolen 53 elever + 2 gjesteelever.

Skolen har til sammen 11 lærere med inspektør, som har 50 % administrativ stilling.

Røst skole skal:

  • fremme ansvarsbevissthet, motivasjon og faglig dyktighet
  • vareta trygghet, trivsel og tilhørighet for alle
  • være en naturlig del av lokalsamfunnet

 

På Røst skole skal vi:

  • jobbe med opplegg mot mobbing
  • jobbe aktivt med lesing og skriving i alle fag
  • ha fokus på høflighet