Røst skole er en trivelig liten skole med om lag 40 elever. Skolen er fådelt, og godkjent som helsefremmende skole. 

Røst skole skal

  • fremme ansvarsbevissthet, motivasjon og faglig dyktighet
  • ivareta trygghet, trivsel og tilhørighet for alle
  • være en naturlig del av lokalsamfunnet

På Røst skole skal vi

  • jobbe med opplegg mot mobbing
  • jobbe aktivt med lesing og skriving i alle fag
  • ha fokus på høflighet

For oversikt over læringsmål, ramme- og læreplaner, kartleggingsprøver og eksamen - se på Utdanningsdirektoratets sider.

Skolen har besøksadresse Røstlandveien 35a