Røst skole er en trivelig liten skole med ca 50 elever og til sammen 11 lærere. Skolen er fådelt, og godkjent som helsefremmende skole. 

Skolen har inspektør i 50% administrativ stilling, rådgiver og 2 teamledere. 

Røst kommune er med i satsningen "inkluderende barnehage og skole", som skal fremme trivsel og tilhørighet for alle.  

Røst skole skal

  • fremme ansvarsbevissthet, motivasjon og faglig dyktighet
  • ivareta trygghet, trivsel og tilhørighet for alle
  • være en naturlig del av lokalsamfunnet

På Røst skole skal vi

  • jobbe med opplegg mot mobbing
  • jobbe aktivt med lesing og skriving i alle fag
  • ha fokus på høflighet

For oversikt over læringsmål, ramme- og læreplaner, kartleggingsprøver og eksamen - se på Utdanningsdirektoratets sider:              https://www.udir.no/