SFO er et tilbud som gis til alle barn fra 1. - 4.trinn.