Søknadsfrist til hovedopptaket i Røst kommunale barnehage er 1. april, men barnehagen har også fortløpende opptak gjennom hele året.

Søknadsskjemaet kan også fås ved henvendelse i servicetorget i Røst rådhus eller i barnehagen.
Ferdig utfylt skjema kan leveres i barnehagen (styrer) eller leveres direkte i servicetorget/sendes til:

Røst kommune, Røstlandveien 37, 8064 Røst